English

Overenie a limity

Denné limity

Neregistrovaní užívatelia 250 EUR
Čiastočne overení užívatelia (overený e-mail) 250 EUR
Čiastočne overení užívatelia (overené tel. číslo) 500 EUR
Plne overení užívatelia 1 000 EUR

Overenie

Proces overenia vyžaduje odoslanie Vášho občianskeho preukazu alebo pasu, Vašu fotografiu s dokladom totožnosti a potvrdenie Vašej trvalej adresy. Môžete poskytnúť faktúru alebo bankový výpis s Vašou adresou. Proces verifikácie za normálnych podmienok trvá od 24 do 48 hodín.